El llenguatge jurídic i l’altre

És tan discriminatori l’ús del llenguatge que una deposició en una sala de justícia és una declaració i al carrer una cagada.
(llegit a ‘Nau Argos’, una descoberta recent)